ban do vi tri
Stiteplan final 2
2016

Công ty cổ phần nhà Hòa Bình

Hòa Bình House

Địa chỉ : 104 – Nguyễn Du – P. Bến Nghé – Quận 1

Hotline : 0906-858-938

Email : hanh.ntp@hoabinhhhbh.com

Dự án được phân phối độc quyền bởi Hòa Bình House

Dự án được xây dựng tại 422 Đào Trí, Phú Thuận, 7, Ho Chi Minh, Vietnam

Các dự án khác : Riva park Q4, The Ascent Q2, Grand Central